Hur många jaktvapen behövs?

SLAGERUP

JAKT & VILTVÅRD AB

hunting & gamekeeping

Hur många vapen behöver en jägare egentligen?


För en utomstående betraktare, utan närmare insyn inom jakt, vapen och ammunition, kan det förefalla obegripligt att många svenska jägare anser sig behöva fler än sex jaktvapen. Man kan väl inte jaga med mer än ett vapen åt gången och sju eller fler vapen låter väl mycket? Även en hel del nya jägare tittar på tabellerna för vilka viltslag som får jagas med vilken typ av vapen och krav på kaliber, samt konstaterar därefter att det faktiskt räcker med ett hagelvapen och ett grövre kulvapen för att i juridisk mening få jaga allt vilt i Sverige. Verkligheten kan emellertid se annorlunda ut...

Regler för antal jaktvapen


Regelverket innebär att de första fyra jaktvapnen godkänns utan ifrågasättande av användningsområdet, mer än att det ska vara jakt. För det femte och sjätte vapnet krävs en motivering av behovet, men förutsatt att jägaren fyller i formulären korrekt och inte har flera identiska vapen brukar detta vara en formalitet. Nitiska handläggare kan naturligtvis ägna veckor åt att kräva in kompletteringar och i enstaka fall även intyg från jaktlag och markägare, något som kan resultera i ännu längre handläggningstider men sällan påverkar utgången. För att erhålla licens för fler än 6 jaktvapen råder emellertid andra regler och det krävs synnerliga skäl, vilket i praktiken innebär att endast ett fåtal jägare som exempelvis yrkesmässigt arbetar med jakt och utbildning av jägare har fler än 6 jaktvapen. En betydligt vanligare strategi synes vara att övertala sin helt ointresserade fru att ta jägarexamen för att sedan generöst skriva över vapen i hennes ägo.

(Den genusmedvetne och politiskt korrekte undrar naturligtvis om inte kvinnliga jägare också skriver över vapen på sina äkta män eller partners? Jodå, det kanske kan hända, men statistiken talar inte för det. Spendera lite tid i närmaste jakt- och vapenaffär, så förstår Du varför.)


Några synpunkter på behovet av flera jaktvapen


Jägarens behov varierar mycket beroende på vilken typ av jakt som han eller hon bedriver och i takt med att jägaren provar på fler jaktformer kommer nya behov att uppstå. Ett enkelt argument för att det kan behövas mer än ett kulvapen är att det är fördelaktigt att inte använda samma kaliber till kanin som elefant. Det kan kräva större ansträngningar för att övertyga en utomstående om vikten av att ha två vapen av samma kaliber, men låt oss försöka; Vi vill som jägare anpassa jaktvapnet efter den aktuella situationen. Detta ger bästa förutsättningar för en säker jakt utan onödiga skadeskjutningar. Vapnet bör vara individuellt anpassat för skytten, men också till jaktformen. En drevjakt med snabba skott i trånga lägen kräver god överblick och ett lätthanterligt vapen. Ett sådant vapen skulle emellertid vara sämre att jaga med när jakten istället bygger på skott från längre avstånd.


Ekonomi

En aspekt som alltför sällan tas upp är den ekonomiska. Det går att göra ett modernt vapen, med pipbytessystem och snabbmontage för sikten, mycket mångsidigt och i praktiken skulle det fungera för all jakt med kula. En avgörande faktor är emellertid att detta är mycket kostsamt. Likaså har nya kikarsikten av bästa kvalitet lyckats kombinera hög förstoringsväxel med riktigt bra ljustransmission, vilket ger förutsättningar för mycket varierad jakt med samma sikte. Ett sådant sikte kostar dock mellan 20-30000 kr och är fortfarande inte optimalt för all jakt.

Kreativa jägare kan ofta snickra ihop ett paket med utbytespipor, flera sikten och extra kolvar som klarar allt från björktrast till vattenbuffel. Prislappen hamnar lika ofta en bit över 100.000 kr. Samma funktioner går att få för en mycket lägre kostnad genom att låta olika jaktvapen vara permanent anpassade för olika jaktformer.


Praktisk användning

Även om ett jaktvapen kan användas till olika jaktformer genom byte av ammunition och sikten, kräver övergången inte sällan vissa justeringar. Om Du exempelvis jagat älg den ena dagen och därefter ska jaga toppfågel nästkommande dag utan att byta pipa, krävs det en inskjutning av vapnet efter byte av sikte och ammunition, vilket kan vara direkt opraktiskt. Skulle någonting inträffa med ditt mångsidiga allroundvapen och det i värsta fall måste lämnas in för service under pågående jaktsäsong, står Du helt utan jaktvapen till dess felet är åtgärdat.


Äldre vapen

Det finns ett stort antal gamla och mycket välgjorda jaktvapen på marknaden. Mer än 100 år gamla vapen kan fortfarande fungera utmärkt och jaktvapen från 1900-talets första hälft visar ofta prov på utmärkt hantverksskicklighet, pålitlig funktion och är inte sällan vackert bearbetade med gravyr och fint trä. Äldre vapen klarar emellertid inte alla moderna krav som exempelvis stålhagel och större kikarsikten, varför de blir mindre mångsidiga och måste kompletteras med moderna motsvarigheter för vissa jaktformer.


Handläggningstider för licens

För en jägare som behöver byta jaktvapen och köpa ett nytt, innebär de långa handläggningstiderna i sig ett behov av extra vapen i motsvarande kaliber. Till skillnad från bilar, golfklubbor eller andra verktyg som oftast kan bytas ut på en dag eller två, finns det alltså ett behov av reserver för att en hel jaktsäsong inte ska gå till spillo om ett vapen går sönder eller visar sig vara utslitet.


Vapen för utlåning och uppsynsjakt

Om en jägare ska ta med sig en familjemedlem eller bekant på uppsynsjakt, krävs att det finns ett vapen att låna ut. (Det går naturligtvis att låta den medföljande använda det egna vapnet, men det innebär en klar nackdel eftersom den rutinerade jägaren då inte själv kan avlossa ett snabbt uppföljande skott om den medföljande nybörjaren kanske inte träffat optimalt.)