Detta krävs för jägarexamen

SLAGERUP

JAKT & VILTVÅRD AB

hunting & gamekeeping

Delprov i jägarexamenTeoretiskt prov


Provet består av frågor av flervalstyp, det vill säga provtagaren har att  välja mellan fyra givna svarsalternativ. Ett av alternativen är det korrekta svaret på frågan.


Provtagare får efter rättat prov inte behålla frågeblanketten, som heller inte får  kopieras.


Vid prov får hjälpmedel inte användas. Provet avbryts för den som fuskar.


Provtagare får avlägga endast ett teoretiskt prov en och samma dag. Det teoretiska provet omfattar 70 frågor vilka ska besvaras inom högst 60 minuter.  För att provet ska kunna godkännas måste minst 60 frågor vara rätt  besvarade.Praktiskt hagelgevärsprov omfattar fyra moment


  • säker hagelgevärshantering
  • avståndsbedömning
  • lerduveskjutning
  • skjutning mot markmålGrundprov/kulgevär omfattar två moment


  • säker kulgevärshantering
  • precisionsskjutningHögviltprov/kulgevär omfattar


  • skjutning mot stillastående och löpande älgfigur(källa: Svenska Jägareföbundet)


Jägarexamen


Jägarexamen innebär att Du avlagt teoretiska och praktiska prov och därigenom får jaga i Sverige. De flesta andra länder godkänner också en svensk jägarexamen, men ibland behövs ytterligare tillstånd för jakt i andra länder.


Du kan när som helst avlägga proven för jägarexamen hos en utsedd provledare och på många sätt fungerar jägarexamen som ett körkort - det finns obligatoriska moment som görs i en bestämd ordning, men det är upp till Dig hur Du förbereder Dig inför proven. De flesta går en kurs och ofta ingår tillfälle för proven i slutet på utbildningen, men det går utmärkt att på egen hand läsa in teori, liksom det också går att själv träna skytte och vapenhantering med instruktör.

Eftersom många jaktskytteklubbar och föreningar anordnar regelbundna provtillfällen är det enkelt att boka in sig på ett sådant.


Slagerup Jakt & Viltvård AB har inga egna provförrättare/provledare för jägarexamen, men vi hjälper till att förmedla och boka in provtillfällen. Som inom all annan seriös utbildning ser vi det som en självklarhet att det inte är samma personer som utbildar och examinerar.Statligt Jaktkort


Du behöver inte förnya Din jägarexamen, men för att jaga i Sverige måste Du årligen lösa ett statligt jaktkort via Naturvårdsverket (300 kr/år). Kortet är obligatoriskt för all jakt och kan enkelt köpas och förnyas via Naturvårdsverkets hemsida.

Slagerup Jakt & Viltvård AB

www.slagerup.se

Djupedalsgatan 6

413 07 Göteborg

Org nr 559022-1676

Godkänd för F-skatt