Jägarskola

SLAGERUP

JAKT & VILTVÅRD AB

hunting & gamekeeping
Under denna flik har vi försökt att sammanställa en del information som en blivande eller ny jägare kan ha nytta av. Något kan säkert också vara till nytta för mera rutinerade skyttar.


Artkännedom, lagstiftning och hur de vanligaste jaktformerna går till finns för det mesta väl beskrivet i läroböcker för jägarexamen, liksom basala kunskaper om jaktvapen. En del annan information brukar vara svårare att läsa sig till i det vanliga utbildningsmaterialet. Kostnader för jakt varierar stort beroende på var i landet och hur man jagar och förändras dessutom över tid, varför uppgifter en tryckt bok snabbt skulle bli inaktuella. Jaktkalibrar är ett kapitel som ofta intresserar inbitna jägare, men som av praktiska skäl måste hållas kort i en lärobok. Här tar vi ut svängarna och fördjupar oss!Bra att veta för nya jägare