Lagar och regler

SLAGERUP

JAKT & VILTVÅRD AB

hunting & gamekeeping
Lagar och regler

Många nyblivna jägare tycker att de lagar och regler som styr jakt och vapenhantering kan vara minst sagt oöverskådliga. Straffsatserna för grova jakt- och vapenbrott är också ordentligt tilltagna, vilket kan ge några nybörjare skrämselhicka. Riskerar jag verkligen fyra års fängelse om jag skjuter fel björn?


Efterhand brukar det mesta falla på plats tämligen enkelt i takt med att nya situationer och behov uppkommer. Merparten av de svenska jägarna är väl förtrogna med de viktigaste lagarna som styr den dagliga jakten och vapenägandet, men det florerar också en hel del myter och vanföreställningar. För vissa specifika situationer finns det inte heller några prejudicerande rättsfall.


Som ny jägare skadar det inte att läsa på lite extra och att i lugn och ro bekanta sig med lagstiftningen, om inte annat för att kunna slappna av och njuta av jakten istället för att oroa sig för om blanketterna för den lånade bössan är korrekt ifyllda eller om ammunitionen verkligen når upp till rätt klass.


Om du och Dina jaktkamrater är osäkra på hur lagen ska följas finns det mer information att enkelt tillgå viaSvenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund, som också har jurister som kan svara på frågor i besvärliga fall.


Jaktlagen


Jaktlagen styr vem som får jaga, vilka djur som får jagas, hur jakten ska gå till och liknande övergripande frågor. Jaktförordningen beskriver mera detaljerat hur jakten ska bedrivas .


Jaktlag (1987:259)


Jaktförordning (1987:905)

Vapenlagen


Vapenlagen styr vem som får äga och använda vapen, hur vapen ska transporteras och förvaras, samt mycket annat som rör skjutvapen. Lagtexten är på intet sätt obegriplig och går med lite tålamod att läsa även för den som saknar utbildning inom juridik. Polisens föreskrifter och allmänna råd är mycket läsvärda för alla som redan äger eller funderar på att skaffa jaktvapen.


Vapenlag (1996:67)


Vapenförordning (1996:70)


Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen


Övriga lagar och förordningar


När Du blivit mera varm i kläderna och vill ta med Dina vapen till Afrika, diskutera ett viltvårdsområde, arrendera jaktmark etc, finns det fler lagar och föreskrifter att ta hänsyn till:


Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om europeiskt skjutvapenpass m.m.


Lag (2000:592) om viltvårdsområden


Jordabalken

Intressanta rättsfall och prejudikat


Att läsa domar kan vara mycket givande för den som vill förstå lagstiftningen inom ett område. Det avgörande är trots allt inte den exakta formuleringen i lagtexten, utan hur lagen tolkas utifrån den avsikt som lagstiftaren haft. Domar är därtill ofta välskrivna och förklarar hur rätten resonerat kring skuldfrågan och eventuella straff. Nedan följer ett urval domar hagakan belysa hur jaktlagstiftningen tolkas.

Jägare som skjutit älg direkt efter att ha förflyttat sig med bil.

Olovligt skjuten kronhjort - om vikten av att som jägare ta eget ansvar för vilket vilt som får jagas.