Om vapenlicens

SLAGERUP

JAKT & VILTVÅRD AB

hunting & gamekeeping

Vapenlicens


Efter avlagd jägarexamen kan Du söka vapenlicens för jaktvapen. Har Du bara avlagt proven fram till och med hagelgevärsprov, kan Du bara ansöka om licens för hagelvapen. Efter grundprovet för kulgevär kan Du ansöka om licens för kulvapen i klass 2-4, men för licens på kulvapen klass 1 krävs godkänt högviltprov.


Vapenlicens söks hos Polisen och har ingen annan koppling till jägarexamen och utbildningar för jägare, än att godkänd jägarexamen är obligatorisk för jaktvapenlicens.


För att låna jaktvapen för jakt krävs att Du har licens för den vapentyp och klass som Du lånar. Även om Du har avlagt alla proven för jägarexamen måste Du alltså ha egna licenser för att kunna låna ett vapen. Ett tips för nyblivna jägare kan därför vara att ganska kvickt skaffa sig en billigare begagnad studsare i klass 1, även om man ännu inte bestämt sig för vilka vapen man på  sikt vill köpa. Med egen licens på en klass 1-studsare kan Du nämligen temporärt låna vapen av familjemedlemmar eller jaktkamrater och prova på olika vapenmodeller i lugn ro.


Krav för licens på jaktvapen


  • 18 års ålder


  • Allmänna lämplighetskrav

När Du ansöker om tillstånd att inneha jaktvapen kontrollerar polisen att Du är lämplig. Om Du gjort Dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan.


  • Jägarexamen


  • Förvaring

När Du ansöker om vapenlicens måste Du uppge var och hur vapen och ammunition ska förvaras. Du måste ange fabrikat och modell på säkerhetsskåp och ange om skåpet är godkänt enligt SS3492.


Handläggningstider jaktvapenlicens


Polisen har under ett flertal år haft synnerligen varierande handläggningstider för vapenlicenser. Räkna med att det tar tid.


På en del orter i norra Sverige har handläggningen ofta blivit klar på några dagar, medan det i storstäderna kunnat ta upp till ett halvår att få en licensansökan godkänd. Sedan sammanslagningen till en polismyndighet jämnas dessa handläggningstider nu ut, men jägare får fortfarande räkna med minst flera veckors väntetid och oftare flera månader. Det går att följa aktuella handläggningstider via polisens hemsida, men se uppgifterna där som ett bästa tänkbara scenario.


Som ny jägare måste Du således räkna in att det efter avklarad jägarexamen kan ta flera månader innan Du kan börja övningsskjuta med ett eget vapen, så även om Du klarar jägarexamen snabbt behövs det framhållning för att exempelvis kunna delta i älgjakten kommande år.

Jaga utan vapenlicens eller jägarexamen


För den som vill prova på att jaga går det att följa med en jägare på sk uppsynsjakt. Uppsynsjakten innebär att Du får jaga och skjuta lovligt vilt, men det måste ske under direkt överinseende från den som Du följer med - på armlängds avstånd. Det är jägaren som tar med någon uppsyningsjakt som ansvarar för allt som sker - i praktiken räknas det alltså som om jägaren med jägarexamen och vapenlicens avlossat skottet. Uppsynsjakt är ett vanligt sätt att introducera ungdomar till jakten, eftersom lägsta ålder för egen vapenlicens är 18 år. Du får inte ta med en person som av någon anledning fått sina licenser indragna på uppsynsjakt.